Bộ thẻ bài tập hỗ trợ

Xem dưới dạng
Sắp xếp theo
Hiển thị trên trang

Bộ bài tập ghép hình tam giác xanh dương

Mã sản phẩm: 061101
Bài tập bổ sung cho bài tập ghép hình tam giác màu xanh dương gồm có các thẻ bài tập, các thẻ chia được đựng trong hộp gỗ.
1.354.505 đ

Bộ thẻ các hình học đồng tâm

Mã sản phẩm: 061901
Bài tập bổ sung cho bộ học cụ các hình học đồng tâm (bằng giấy và nhựa). Bộ thẻ bao gồm các thẻ bài tập, các thẻ chia được đựng trong hộp gỗ.
2.044.850 đ

Bộ thẻ chữ thuộc kệ hình học

Mã sản phẩm: 061001
Bài tập bổ sung cho kệ hình học bao gồm: các thẻ bài tập, các thẻ chia được đựng trong hộp gỗ.
1.795.955 đ

Bộ thẻ bài tập cho các khối hình học

Mã sản phẩm: 060901
Bài tập mở rộng sử dụng cho các khối hình học rắn. Một bộ bao gồm hộp gỗ chứa các thẻ bài tập và thẻ chia.
1.568.750 đ

Bộ thẻ hỗ trợ học bộ thanh số đỏ xanh

Mã sản phẩm: 062801
Bài tập bổ sung sử dụng với Bộ thanh số đỏ xanh. Bao gồm: các thẻ bài tập, thẻ chia được đựng trong một hộp gỗ.
1.830.605 đ

Bộ thẻ học kí hiệu số đếm rời

Mã sản phẩm: 062001
Bài tập bổ sung để sử dụng với bộ kí hiệu số đếm rời. Bao gồm: thẻ bài tập, thẻ chia được đựng trong hộp gỗ.
1.743.055 đ

Bộ thẻ hỗ trợ hạt đếm thập phân

Mã sản phẩm: 060001
Bài tập bổ sung để sử dụng các hạt đếm thập phân. Bao gồm: thẻ bài tập, thẻ chia được đựng trong hộp gỗ để lưu trữ.
1.378.310 đ

Bộ thẻ hỗ trợ trò chơi con tem

Mã sản phẩm: 060101
Bài tập bổ sung để sử dụng với trò chơi tem. Bao gồm: thẻ bài tập, các thẻ chia được đựng trong hộp gỗ.
1.402.115 đ

Bộ thẻ hỗ trợ bài tập thực hành phép tính bằng các chấm nhỏ

Mã sản phẩm: 060601
Bài tập bổ sung để sử dụng với bài tập thực hành phép tính bằng các chấm nhỏ. Bao gồm: các thẻ bài tập, thẻ chia đựng trong hộp gỗ.
1.187.605 đ

Bộ thẻ hỗ trợ bảng học đếm từ 11-19

Mã sản phẩm: 063301
1.743.005 đ