Sinh học

Xem dưới dạng
Sắp xếp theo
Hiển thị trên trang

Kệ thực vật học

Mã sản phẩm: 004100
Sử dụng kệ thực vật học, trẻ học được các hình dạng và tên của các loại lá bằng cách quan sát những đường viền tạo thành hình dạng lá rồi liên tưởng đến hình dạng các loại lá trong môi trường tự nhiên. Kệ thực vật học bao gồm: tủ gỗ với 3 ngăn kéo và 18 khung hình chữ nhật chứa hình dạng các loại lá. Kệ có kích thước 49 x 34 x 16 cm.
8.138.930 đ

Biểu đồ thực vật các loại lá cây

Mã sản phẩm: 0041C1
Biểu đồ để sử dụng với kệ thực vật học và các thẻ danh mục tên của kệ thực vật học. Biểu đồ được in bằng màu xanh lá cây trên nhựa trắng dày.
330.890 đ

Danh mục các thẻ tên của kệ thực vật học

Mã sản phẩm: 562700
Hai bộ gồm 18 hình dạng lá trên các thẻ. Một bộ với các nhãn riêng biệt và một bộ nhãn kèm theo ở phía dưới các thẻ hình dạng lá.
667.147 đ

Các thẻ hình lá khác nhau

Mã sản phẩm: 004300
Các thẻ lá hướng trẻ đi từ những chiếc lá được mô tả cụ thể đến trừu tượng. Ba chuỗi gồm 18 thẻ, tương ứng với các hình dạng lá trong kệ thực vật học. Ở chuỗi đầu tiên, các hình dạng lá được in đậm, ở kiểu thứ hai các hình lá được kẻ theo đường kẻ đậm và kiểu thứ ba các hình dạng lá được phác thảo với những đường nét mỏng.
711.770 đ

Kệ đựng các thẻ hình lá

Mã sản phẩm: 004400
Kệ gỗ 3 ngăn được thiết kế để đựng các thẻ hình lá, tương ứng với các ngăn kéo của kệ thực vật học.
1.370.520 đ

Bộ thẻ thực vật học đầu tiên

Mã sản phẩm: 019500
Bộ thẻ thực vật học đầu tiên gồm các thẻ mô tả các bộ phận: cây cối, rễ cây, lá và hoa.
973.625 đ

Thẻ tên của bộ thẻ thực vật học đầu tiên

Mã sản phẩm: 0195A1
2 bộ nhãn phân loại tên gọi thực vật (thuật ngữ).
449.915 đ

Hộp đựng bộ thẻ thực vật học đầu tiên

Mã sản phẩm: 0195B0
Hộp gỗ 4 ngăn dùng để lưu trữ bộ thẻ thực vật học đầu tiên
664.160 đ

Bộ thẻ thực vật học thứ hai

Mã sản phẩm: 019600
Bộ thực vật hoc thứ hai dùng để nhận biết và phân biệt rễ cây, thân cây, lá, hoa, quả, hạt, các bộ phận của các loại củ và nấm.
3.520.760 đ

Thẻ tên của bộ thẻ thực vật học thứ hai

Mã sản phẩm: 0196A1
2 bộ nhãn phân loại tên gọi thực vật (thuật ngữ).
687.965 đ