Sách & DVD

Xem dưới dạng
Sắp xếp theo
Hiển thị trên trang

Sách hướng dẫn âm nhạc Montessori: Sensorial Exploration And Notation With The Bells

Mã sản phẩm: 535000
Jean K. Miller, Ph.D. đã biên soạn sách hướng dẫn âm nhạc với những minh hoạ chi tiết cho trình diễn cảm quan và giới thiệu các kí hiệu.
497.864 đ

Tâm lí hình học: Bản bìa cứng

Mã sản phẩm: 547500
1.505.000 đ

Tâm lí hình học: Bản bìa mềm

Mã sản phẩm: 547600
1.029.000 đ

Các bài thuyết giảng ở London năm 1946

Mã sản phẩm: 547700
923.000 đ

Câu chuyện về Maria Montessori

Mã sản phẩm: 544550
579.255 đ

Giáo dục về sự phát triển của loài người

Mã sản phẩm: 531900
Mario M.Montessori, Jr.An nhìn vào tính cách của bà ngoại, đóng vai trò như một nữ quyền đưa ra triết lý giáo dục và phát triển của trẻ. Gồm 117 trang, bìa mềm, ấn bản năm 1997.
764.405 đ

Maria Montessori: Cuộc đời và sự nghiệp

Mã sản phẩm: 539700
976.005 đ

Maria Montessori

Mã sản phẩm: 540600
Tác giả Rita Kramer. Tiểu sử bao gồm cuộc sống cá nhân của Tiến sĩ Maria Montessori và tình hình xã hội, giáo dục ở Ý trong những năm Bà sinh sống. Gồm 410 trang, bìa mềm, ấn bản 1988.
1.478.555 đ

Montessori: Khoa học đằng sau một thiên tài

Mã sản phẩm: 532300
2.272.055 đ

Maria Montessori 1000 năm: 1907-2007 thế kỉ vận động của phương pháp Montessori

Mã sản phẩm: 549600
Bao gồm các hình ảnh và câu chuyện về sự vận động phương pháp Montessori. Gồm 221 trang, bìa cứng, ấn bản năm 2007.
2.086.905 đ