Viết bởi Tiến sĩ Maria Montessori

Xem dưới dạng
Sắp xếp theo
Hiển thị trên trang

Trí tuệ thấm hút

Mã sản phẩm: 546000
520.000 đ

Đứa trẻ trong gia đình

Mã sản phẩm: 546800
764.405 đ

Giáo dục và hòa bình

Mã sản phẩm: 546700
764.405 đ

Nền tảng của một con người

Mã sản phẩm: 546400
764.405 đ

Từ thời thơ ấu cho đến khi thiếu niên

Mã sản phẩm: 547100
Tác phẩm này theo dõi đứa trẻ từ khi 7 tuổi đến khi thiếu niên. Sự hiểu biết của tiến sĩ Montessori về trẻ thiếu niên là nhu cầu độc lập trong suy nghĩ và được hành động. Quan điểm của bà về tình trạng giáo dục và những tác động của nó đối với thế giới rộng lớn hiện đại và càng phù hợp cho tới ngày nay. • Gồm 100 trang, bìa mềm, ấn bản năm 1999.
764.405 đ

Giáo dục con người tiềm năng

Mã sản phẩm: 546300
764.405 đ

Chúng ta nên làm gì cho đứa trẻ của mình

Mã sản phẩm: 546500
Một hướng dẫn giá trị cho các bậc cha mẹ, cuốn sách được viết dựa trên các bài giảng của Tiến sĩ Montessori. Nó đơn giản hoá các nguyên tắc giáo dục lớn lao của bà giúp mọi người có thể dễ dàng tiếp cận. • Gồm 99 trang, bìa mềm, ấn bản năm 1998.
764.405 đ

Khám phá về trẻ thơ

Mã sản phẩm: 546100
Xuất bản lần đầu vào năm 1948, cuốn sách phác họa những nguyên tắc cơ bản của phương pháp Montessori về giáo dục dựa trên những khám phá của Tiến sĩ Maria Montessori. Việc áp dụng các nguyên tắc vượt ra ngoài ranh giới lớp học, văn hóa hay tín ngưỡng, và có liên quan đến quá trình phát triển con người • Gồm 339 trang, bìa mềm, ấn bản năm 2002.
923.105 đ

Trí tuệ thấm hút

Mã sản phẩm: 548300
Hiểu biết toàn diện, xây dựng nhân cách con người và bản chất của học tập, cuốn sách thể hiện sâu sắc tư duy mang tính cách mạng của Tiến sĩ Montessori về giáo dục như một viện trợ cho cuộc sống đồng thời chỉ ra trách nhiệm của người lớn đối với giai đoạn phát triển cơ bản của một con người. • Gồm 380 trang, bìa cứng, ấn bản năm 1997.
711.505 đ

Đứa trẻ trong gia đình

Mã sản phẩm: 549100
Trong cuốn sách này Dr. Montessori kiểm tra những mẫu thuẫn vốn có trong mối quan hệ giữa người lớn và trẻ em. Bà thảo luận về những khó khăn và mâu thuẫn về cuộc sống hàng ngày trong quá trình làm việc mà người lớn cần phải nhận ra và khắc phục để có thể hỗ trợ cho trẻ. Bà nhấn mạnh vào tầm quan trọng của môi trường và vai trò của nó trong việc xây dựng tính cách của một đứa trẻ. Gồm: 126 trang, bìa cứng, ấn bản năm 1991.
447.005 đ