Price Regulations & Discount

Giá sản phẩm được niêm yết giá chung trên toàn hệ thống Nienhuis, trong đó không bao gồm các chi phí như sau:

- Chi phí nhập khẩu (Phí vận chuyển về Việt Nam, thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu);
- Phí VAT hàng hóa kinh doanh trong nước (10%);
- Chi phí vận chuyển trong nước khi mua hàng.