Sắc màu và hình dạng

Xem dưới dạng
Sắp xếp theo
Hiển thị trên trang

Trò chơi phép cộng (thêm vào)

Mã sản phẩm: 305300
1.484.000 đ

Chi tiết

Mã sản phẩm: 307100
1.811.000 đ

Bài tập phân loại màu tương đồng: 3

Mã sản phẩm: 320200
2.525.000 đ

Trò chơi màu sắc

Mã sản phẩm: E522227
Trò chơi này khuyến khích trẻ phân biệt giữa các cấp của một màu sắc đặc biệt. Một khung gỗ sồi giữ 36 thẻ hình ảnh nhựa. Khung có kích thước: 40 x 40 cm.
417.000 đ

Trò chơi dán và xỏ khâu

Mã sản phẩm: E522172
1.780.000 đ

Bảng thiết kế: Hạt bổ sung (1000)

Mã sản phẩm: E036094
780.000 đ

Trò chơi ghép hình động vật

Mã sản phẩm: E522040
1.127.000 đ

Trò chơi định dạng hình học

Mã sản phẩm: E522847
Một bảng nhựa với 9 hình dạng hình học khác nhau với 6 màu sắc. Kích thước: 25 x 25 cm.
1.038.000 đ

Trò chơi sử dụng búa: Các dạng hình học

Mã sản phẩm: E522355
2.094.000 đ