Trò chơi đếm hình tròn ghép

Mã sản phẩm: E522053
714.000 đ
Bảng trò chơi ghép hình giúp tăng cường sự hiểu biết về các con số từ 1 đến 10 bằng cách đặt đúng "góc bánh hình chữ V" vào hình tròn. Mỗi phần của bánh có một hình ảnh phù hợp với số lượng. Ví dụ: số 7 có một hình ảnh của 7 con cá nhỏ, một trong 7 điểm thuộc nó và 3 khối được đặt vào khung để kết hợp vào hình chữ V. Khung hình có kích thước: 33,5 x 33,5 cm.