Dụng cụ gắp, lấy

Xem dưới dạng
Sắp xếp theo
Hiển thị trên trang

Bộ khay đựng có chấm bi nhiều màu

Mã sản phẩm: T114
Gọi lấy giá

Bộ chén, khay, muỗng bằng gỗ

Mã sản phẩm: G80
Gọi lấy giá

Muỗng gỗ olive múc mù tạt

Mã sản phẩm: G251
Gọi lấy giá

Cái vá cỡ nhỏ

Mã sản phẩm: G254
Gọi lấy giá

Muỗng cỡ nhỏ

Mã sản phẩm: G252
Gọi lấy giá

Bộ khay cỡ trung

Mã sản phẩm: T250B
Gọi lấy giá

Đồ gắp cuống trái dâu

Mã sản phẩm: G256
Gọi lấy giá

Chén bằng thép không gỉ cỡ nhỏ

Mã sản phẩm: G522
Gọi lấy giá

Chén bằng thép không gỉ cỡ trung

Mã sản phẩm: G524
Gọi lấy giá

Bộ chén bằng gỗ thích

Mã sản phẩm: G526
Gọi lấy giá