Lá cờ

Xem dưới dạng
Sắp xếp theo
Hiển thị trên trang

Bảng cắm lá cờ ghim

Mã sản phẩm: 017400
Được sử dụng để giữ lá cờ ghim khi làm việc với các bài tập đánh dấu. Được làm bằng vật liệu có thể tự phục hồi.
948.357 đ

Bộ cờ bổ sung: Màu vàng (10)

Mã sản phẩm: 0174A0
235.405 đ

Bộ cờ bổ sung: Màu đỏ (10)

Mã sản phẩm: 0174A1
235.405 đ

Bộ cờ bổ sung: Màu xanh lá cây (10)

Mã sản phẩm: 0174A2
235.405 đ

Bộ cờ bổ sung: Màu xanh dương (10)

Mã sản phẩm: 0174A3
235.405 đ

Bộ cờ bổ sung: Màu trắng (10)

Mã sản phẩm: 0174A4
235.405 đ

Khay bộ cờ các nước Châu Âu

Mã sản phẩm: 023300
Một khay bằng gỗ với các lá cờ tương ứng với mỗi quốc gia.
9.969.005 đ

Khay bộ cờ các nước Châu Phi

Mã sản phẩm: 0233B0
Một khay bằng gỗ với các lá cờ tương ứng với mỗi quốc gia.
11.820.505 đ

Khay bộ cờ các nước Bắc Mĩ và Nam Mĩ

Mã sản phẩm: 0233A0
Một khay bằng gỗ với các lá cờ tương ứng với mỗi quốc gia.
7.509.155 đ

Khay bộ cờ các nước Châu Á

Mã sản phẩm: 023200
Một khay bằng gỗ với các lá cờ tương ứng với mỗi quốc gia.
9.614.840 đ