Thủ công

Xem dưới dạng
Sắp xếp theo
Hiển thị trên trang

Bộ cắt dán thủ công

Mã sản phẩm: 040000
Một bộ bao gồm các bài bài tập trong lớp học gồm có: một khay bằng gỗ và hộp nhỏ, một cây kéo và giấy thủ công. Xem 567700 bài tập sử dụng kéo để đặt hàng thêm giấy.
1.235.480 đ

Kéo cắt thủ công: 10 cm

Mã sản phẩm: 770100
74.000 đ

Kéo thủ công nhỏ: 9 cm

Mã sản phẩm: 770300
202.025 đ

Giấy làm thủ công: 10 màu

Mã sản phẩm: E083115
758.000 đ

Giấy thủ công hình tròn- 16cm: 480 tờ

Mã sản phẩm: E084018
Giấy thủ công hình tròn có 2 kích cỡ khác nhau: tròn 12 cm và tròn 16 cm. 12 màu khác nhau gồm gói 480 tờ
277.000 đ

Giấy thủ công hình vuông- 10 x 10 cm: (480)

Mã sản phẩm: E084035
Giấy thủ công hình vuông có 5 kích cỡ khác nhau: 8 x 8 cm, 10 x 10 cm, 12 x 12 cm, 16 x 16 cm và 20 x 20 cm. 12 màu khác nhau gồm 480 tờ.
140.000 đ

Giấy thủ công hình vuông - 16 x 16 cm: (480)

Mã sản phẩm: E084037
Giấy thủ công hình vuông có 5 kích cỡ khác nhau: 8 x 8 cm, 10 x 10 cm, 12 x 12 cm, 16 x 16 cm và 20 x 20 cm. 12 màu khác nhau gồm 480 tờ.
281.000 đ

Giấy thủ công hình vuông - 20 x 20 cm: (480)

Mã sản phẩm: E084038
Giấy thủ công hình vuông có 5 kích cỡ khác nhau: 8 x 8 cm, 10 x 10 cm, 12 x 12 cm, 16 x 16 cm và 20 x 20 cm. 12 màu khác nhau gồm 480 tờ.
477.000 đ

Dụng cụ lưu trữ dải dệt

Mã sản phẩm: E522620
Đồ dùng hữu ích để lưu trữ các dải dệt; có nhiều ngăn với tất cả các kích thước 1, 1,5, 2 và chiều rộng 4 cm . Kích thước: 53 x 12,5 x 7 cm.
827.000 đ

Thảm thủ công: 19 x 33 cm

Mã sản phẩm: E009149
Những thảm thủ công có sẵn với 2 kích thước: 19 x 33 cm và 40 x 57 cm. Sử dụng cho một loạt các bản vẽ nghệ thuật và thủ công. Bảo vệ bảng và bàn. Thảm dày 3 mm.
163.000 đ