For Painting

View as
Sort by
Display per page

Finger-Paint: 1 Liter - White

SKU: E030001
9 vibrant colors delivered in a handy squeeze bottle. The paint is non-toxic and has an ideal consistency for spreading.
158,000 đ

Finger-Paint: 1 Liter - Yellow

SKU: E030002
9 vibrant colors delivered in a handy squeeze bottle. The paint is non-toxic and has an ideal consistency for spreading.
158,000 đ

Finger-Paint: 1 Liter - Red

SKU: E030003
9 vibrant colors delivered in a handy squeeze bottle. The paint is non-toxic and has an ideal consistency for spreading.
158,000 đ

Sơn bằng tay: 1 lít- Màu xanh dương

SKU: E030005
9 màu sắc sống động được lưu giữ trong một chai bóp tiện dụng. Sơn không độc hại và có sự nhất quán về ý tưởng, sử dụng rộng rãi.
158,000 đ

Sơn bằng tay: 1 lít- Màu xanh lá cây

SKU: E030006
9 màu sắc sống động được lưu giữ trong một chai bóp tiện dụng. Sơn không độc hại và có sự nhất quán về ý tưởng, sử dụng rộng rãi.
158,000 đ

Finger-Paint: 1 Liter - Brown

SKU: E030007
9 vibrant colors delivered in a handy squeeze bottle. The paint is non-toxic and has an ideal consistency for spreading.
158,000 đ

Finger-Paint: 1 Liter - Black

SKU: E030008
9 vibrant colors delivered in a handy squeeze bottle. The paint is non-toxic and has an ideal consistency for spreading.
158,000 đ

Sơn bằng tay: 1 lít- Màu cam

SKU: E030009
9 màu sắc sống động được lưu giữ trong một chai bóp tiện dụng. Sơn không độc hại và có sự nhất quán về ý tưởng, sử dụng rộng rãi.
158,000 đ

Poster Paint: 1 Liter - Gold

SKU: E062030
Economical, ready-to-use poster paint, in large, handy, squeeze bottles. The paint flows thickly and dries quickly. Matt finish, covers well. Interpaint can be used on almost any absorbent surface. There are 23 striking colors and 1 varnish.
283,000 đ

Sơn áp phích: 1 lít- Màu bạc

SKU: E062031
Kinh tế, sơn áp phích sẵn sàng sử dụng, lớn, tiện dụng, dạng chai bóp. Sơn chảy dày đặc và khô rất nhanh, có thể được sử dụng trên hầu hết các bề mặt thấm nước. Có 23 màu sắc nổi bật và 1 sơn dầu.
240,000 đ