Sơn

Xem dưới dạng
Sắp xếp theo
Hiển thị trên trang

Sơn bằng tay: 1 lít- Màu trắng

Mã sản phẩm: E030001
9 màu sắc sống động được lưu giữ trong một chai bóp tiện dụng. Sơn không độc hại và có sự nhất quán về ý tưởng, sử dụng rộng rãi.
158.000 đ

Sơn bằng tay: 1 lít- Màu vàng

Mã sản phẩm: E030002
9 màu sắc sống động được lưu giữ trong một chai bóp tiện dụng. Sơn không độc hại và có sự nhất quán về ý tưởng, sử dụng rộng rãi.
158.000 đ

Sơn bằng tay: 1 lít- Màu đỏ

Mã sản phẩm: E030003
9 màu sắc sống động được lưu giữ trong một chai bóp tiện dụng. Sơn không độc hại và có sự nhất quán về ý tưởng, sử dụng rộng rãi.
158.000 đ

Sơn bằng tay: 1 lít- Màu xanh dương

Mã sản phẩm: E030005
9 màu sắc sống động được lưu giữ trong một chai bóp tiện dụng. Sơn không độc hại và có sự nhất quán về ý tưởng, sử dụng rộng rãi.
158.000 đ

Sơn bằng tay: 1 lít- Màu xanh lá cây

Mã sản phẩm: E030006
9 màu sắc sống động được lưu giữ trong một chai bóp tiện dụng. Sơn không độc hại và có sự nhất quán về ý tưởng, sử dụng rộng rãi.
158.000 đ

Sơn bằng tay: 1 lít- Màu nâu

Mã sản phẩm: E030007
9 màu sắc sống động được lưu giữ trong một chai bóp tiện dụng. Sơn không độc hại và có sự nhất quán về ý tưởng, sử dụng rộng rãi.
158.000 đ

Sơn bằng tay: 1 lít- Màu đen

Mã sản phẩm: E030008
9 màu sắc sống động được lưu giữ trong một chai bóp tiện dụng. Sơn không độc hại và có sự nhất quán về ý tưởng, sử dụng rộng rãi.
158.000 đ

Sơn bằng tay: 1 lít- Màu cam

Mã sản phẩm: E030009
9 màu sắc sống động được lưu giữ trong một chai bóp tiện dụng. Sơn không độc hại và có sự nhất quán về ý tưởng, sử dụng rộng rãi.
158.000 đ

Sơn áp phích: 1 lít- Màu vàng kim

Mã sản phẩm: E062030
Kinh tế, sơn áp phích sẵn sàng sử dụng, lớn, tiện dụng, dạng chai bóp. Sơn chảy dày đặc và khô rất nhanh, có thể được sử dụng trên hầu hết các bề mặt thấm nước. Có 23 màu sắc nổi bật và 1 sơn dầu.
283.000 đ

Sơn áp phích: 1 lít- Màu bạc

Mã sản phẩm: E062031
Kinh tế, sơn áp phích sẵn sàng sử dụng, lớn, tiện dụng, dạng chai bóp. Sơn chảy dày đặc và khô rất nhanh, có thể được sử dụng trên hầu hết các bề mặt thấm nước. Có 23 màu sắc nổi bật và 1 sơn dầu.
240.000 đ