Dành cho Giáo viên

Xem dưới dạng
Sắp xếp theo
Hiển thị trên trang

Nuôi dưỡng tinh thần

Mã sản phẩm: 538410
1.319.855 đ

Nuôi dưỡng tinh thần: Phiên bản tiếng Tây Ban Nha

Mã sản phẩm: 538500
Gồm 194 trang, bìa mềm, ấn bản năm 1996.
949.555 đ

Không gian thực hành Montessori

Mã sản phẩm: 517700
Tác giả Carol Guy- James Barratt
2.166.255 đ

Giúp đỡ trẻ em phát triển tài năng

Mã sản phẩm: 536400
1.055.355 đ

Đề cao tri thức của một đứa trẻ

Mã sản phẩm: 543500
842.000 đ

Hướng dẫn để tạo ra một môi trường Montessori hoàn hảo

Mã sản phẩm: 541000
Tác giả Cam Gordon. Những hướng dẫn giúp các giáo viên Montessori, quản trị viên và các bậc cha mẹ kết hợp hài hòa để tạo ra trường học tuyệt vời nhất cho trẻ. • Gồm 94 trang, bìa mềm, ấn bản năm 2007.
949.555 đ

Hội thảo Montessori

Mã sản phẩm: 517600
2.166.255 đ

Thế giới trong bàn tay trẻ

Mã sản phẩm: 545600
842.000 đ

Tiếng nói tinh thần: Giáo viên nuôi dưỡng tinh thần trẻ

Mã sản phẩm: 537500
Tác giả Chick Moorman. Một cuốn sách hay khuyến khích và tôn vinh những người mang phương pháp giảng dạy của mình chia sẻ với mọi người. Một sự hướng dẫn thực tế, kích thích giảng dạy từ trái tim. • Gồm 220 trang, bìa cứng, ấn bản năm 2001.
1.346.305 đ