Địa lý

Xem dưới dạng
Sắp xếp theo
Hiển thị trên trang

Bộ thẻ định dạng đất và nước

Mã sản phẩm: 022900
10 thẻ nhựa mô tả hình dạng nước và các vùng đất khác nhau. Các thẻ này (20 x 20 cm) để nối với khay định dạng đất và nước, có thể sử dụng mô tả các khái niệm trừu tượng và tên các vùng đất và nước.
711.770 đ

Các thẻ định dạng đất và nước: Bộ thẻ chữ

Mã sản phẩm: 550500
Sáu bộ thẻ chữ hỗ trợ các thẻ hình định dạng đất và nước để ghép, học từ vựng, gọi tên và định nghĩa bộ I, II và III. Các thẻ định dạng đất và nước có 6 định dạng cơ bản: đảo- hồ, bán đảo- vịnh, eo đất- eo biển, và 4 định dạng nâng cao: quần đảo- hệ thống sông ngòi và mũi đất nhô ra biển- vịnh.
3.330.320 đ

Các thẻ định dạng đất và nước: Nhãn dán

Mã sản phẩm: 550300
12 trang nhãn gồm tên của những hòn đảo, hồ, vịnh, biển, đại dương, sông, dãy núi, sa mạc… trên thế giới. Hai bộ gồm các trang giấy để cắt nhãn dãn hoặc sử dụng cho bản đồ.
949.820 đ

Các thẻ định dạng đất và nước: Thẻ mệnh lệnh 2

Mã sản phẩm: 550400
Thẻ mệnh lệnh 2 hỗ trợ cho các bài tập định dạng đất và nước chính và bổ sung.
878.405 đ

Khay định dạng đất và nước: Bộ đầu tiên

Mã sản phẩm: 022700
6 khay (20 x 20 x 4 cm) gồm các thẻ định dạng đất và nước dưới đây: Hồ - Hòn đảo; Vịnh – Bán đảo; Eo đất- Eo biển.
4.353.935 đ

Khay định dạng đất và nước: Bộ thứ hai

Mã sản phẩm: 022800
4 khay (20 x 20 x 4 cm) gồm các thẻ định dạng đất và nước dưới đây: Hệ thống hồ - Quần đảo; Vịnh – Mũi đất nhô ra biển.
2.687.585 đ

Bộ thẻ định dạng đất và nước: Bộ đầu tiên

Mã sản phẩm: 076601
Dựa trên khay định dạng đất và nước bộ đầu tiên. Bộ thẻ này gồm 2 bộ thẻ danh mục có màu. Trong đó, 1 bộ có nhãn tên dời và 1 bộ dùng để đối chiếu có nhãn tên ở dưới đáy tấm thẻ. Ngoài ra còn có 1 cuốn sách để tham khảo về bộ thẻ này. Các thẻ được làm bằng nhựa có độ bền cao. Bộ thẻ được đựng trong hộp gỗ.
2.687.585 đ

Bộ thẻ định dạng đất và nước: Bộ thứ hai

Mã sản phẩm: 076701
Dựa trên khay định dạng đất và nước bộ thứ hai. Bộ thẻ này gồm 2 bộ thẻ danh mục có màu. Trong đó, 1 bộ có nhãn tên dời và 1 bộ dùng để đối chiếu có nhãn tên ở dưới đáy tấm thẻ. Ngoài ra còn có 1 cuốn sách để tham khảo về bộ thẻ này. Các thẻ được làm bằng nhựa có độ bền cao. Bộ thẻ được đựng trong hộp gỗ.
2.520.950 đ

Bản đồ xếp hình: Các phần của thế giới

Mã sản phẩm: 017700
Bao gồm hình tròn nhựa để tìm các bán cầu.
2.878.510 đ