Hình ghép bà ngoại

Mã sản phẩm: E522011
561.000 đ
Hình ghép lớp thể hiện sự phát triển. Mỗi giai đoạn tăng trưởng lớn hơn đòi hỏi nhiều mảnh ghép hơn để hoàn thành bức tranh. Có sẵn các chủ đề khác nhau. Mỗi hình ghép có 31 mảnh ghép. Hình ghép có kích thước: 24 x 24 x 2 cm.