Tư vấn Học cụ


 
Tư vấn đặt hàng học cụ Montessori
 
Nhằm hỗ trợ khách hàng tốt nhất trong khi lựa chọn mua các sản phẩm học cụ Montessori của Nienhuis tại Việt Nam một cách phù hợp cho các lứa tuổi khác nhau. Chúng tôi có bộ phận tư vấn dành cho khách hàng về các sản phẩm học cụ Montessori, để  quý khách được cung cấp nhiều thông tin chi tiết về các sản phẩm, cũng như các ấn phẩm sách, bằng đĩa DVD... hay các trang thiết bị giáo dục khác phù hợp với môi trường montessori như trong trường lớp học, hay trong trung tâm hoặc tại gia đình trợ giúp cho khách hàng quyết định đúng trong việc lựa chọn các học cụ một cách chính xác.
 
Nguồn gốc và các lợi ích tối ưu của học cụ Montessori
 
Từ những năm 1907 tại San Lorenzo, Tiến sĩ Maria Montessori đã quan sát và thấy rằng trẻ em bị thu hút mạnh mẽ bởi các dụng cụ phát triển giác quan. Các em chơi với chúng rất tự nhiên, độc lập, liên tục cùng với sự tập trung sâu. Những học cụ này mang lại cho các em cảm giác khám phá, mới mẻ và thích thú khi được chơi với chúng.
 
"Phương pháp Montessori dựa trên hoạt động tự nhiên của đứa trẻ và đánh thức một cách chính xác sự quan tâm của trẻ trong khi sử dụng các học cụ ."
 
Từ phát hiện ban đầu này, trải qua nhiều năm quan sát và thử nghiệm, tiến sĩ Maria Montessori và con trai bà Mario đã thiết kế thành công bộ học cụ Montessori chính xác và đầy đủ.
 
Để các học cụ mang lại lợi ích tối ưu thì chúng phải được trình bày hợp lý, khoa học đáp ứng được nhu cầu phát triển của trẻ ở từng giai đoạn khác nhau, các học cụ Montessori cần phải được bài trí một cách trật tự và dễ tiếp cận so với tầm với của trẻ.
 
"Tất cả các học cụ đều được sắp xếp theo thứ tự, đẹp và sáng bóng, luôn trong tình trạng tốt nhất. Để khi trẻ sử dụng nó luôn luôn trong trạng thái mới, đầy đủ và sẵn sàng .
 
Một trong những yếu tố quan trọng góp phần mang đến hiệu quả tối ưu của phương pháp Montessori đó chính là chất lượng các bộ học cụ. Để trẻ phát triển các giác quan tốt  nhất thì độ chính xác về kích thước, màu sắc, chất lượng, kỹ thuật...của các học cụ phải được đặt nên hàng đầu. Đó cũng là một trong nhứng yêu tố mà hiệp hội AMI (Association Montessori Internationale) đã công nhận về các thiết kế kỹ thuật….của nhà sản xuất học cụ Nienhuis theo đúng những tiêu chuẩn của tiến sĩ Maria Montessori và ủy quyền cho Nienhuis là nhà sản xuất học cụ Montessori hơn 100 năm qua.