Khung cài

Xem dưới dạng
Sắp xếp theo
Hiển thị trên trang

Khung gài nút tròn: 3 nút

Mã sản phẩm: 046500
1.769.505 đ

Khung dán

Mã sản phẩm: 046700
1.769.505 đ

Khung kéo khóa

Mã sản phẩm: 046600
1.769.505 đ

Khung nút bấm

Mã sản phẩm: 046800
1.769.505 đ

Khung gài nút hai mảnh ghép

Mã sản phẩm: 046900
1.769.505 đ

Giá treo khung

Mã sản phẩm: 163200
Giá treo khung được thiết kế đứng độc lập để không chiếm không gian lớn đồng thời trẻ có thể dễ dàng tiếp cận với 12 khung hình được treo trên giá (không bao gồm các khung)
9.863.205 đ