IsoCert

Chất lượng và quan tâm đến môi trường

Trong tháng 12 năm 2010 Nienhuis Montessori đã nhận được chứng nhận về chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001 môi trường chuẩn. Trong suốt quá trình hoạt động, chúng tôi mong muốn giới thiệu một hệ thống chất lượng và thân thiện với môi trường. Với hệ thống này, chúng tôi luôn luôn đặt khách hàng và môi trường là những ưu tiên hàng đầu. Tất cả những gì chúng tôi làm đều nhằm mục đích đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực đến đến môi trường.

Nhận chứng nhận FSC từ tháng 2 năm 2012 chúng tôi có thể xử lý nguyên liệu thô bằng gỗ mà không làm mất nhãn FSC. Nhãn FSC đảm bảo tất cả những nguyên vật liệu đều đến từ những khu rừng được quản lý chặt chẽ, cùng với sự quan tâm đến lợi ích của những người dân có cuộc sống gắn bó với những khu rừng này.

Ở đây bạn có thể xem những giấy chứng nhận của chúng tôi ở định dạng pdf.

*Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 - English, Dutch, German, French

*Giấy chứng nhận ISO 14001 - English, Dutch, German, French

*Giấy chứng nhận FSC – English

Nhà máy của Nienhuis ở Sri Lanka cũng đã vinh dự nhận được được bằng chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 vào tháng 9 năm 2010

Thêm vào đó, Nienhuis cũng nhận được bằng chứng nhận ISO 9001 về tiêu chuẩn thân thiện với môi trường từ tháng 12 năm 2011 và giấy chứng nhận tiêu chuẩn FSC vào tháng 7 năm 2012.

*Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 - English, Dutch, German, French

*Giấy chứng nhận ISO 14001 – Dutch, English, German, French

*Giấy chứng nhận FSC – English
 
Tính đến tháng 2 năm 2012, chi nhánh ở Mỹ của Nienhuis, là chi nhánh mới nhất, đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001 cũng như các tiêu chuẩn ISO 14001.

* Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 –English

* Giấy chứng nhận ISO 14001 - English

Đối với chúng tôi, tất cả sẽ không chỉ dừng lại ở những chứng nhận này. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển hệ thống và sẽ đầu tư phát triển đa lĩnh vực hơn nữa. Thêm vào đó, chúng tôi sẽ luôn cố gắng vì mục tiêu giảm thiểu những tác động tiêu cực tới môi trường. Và sau tất cả, chúng tôi tự hào Nienhuis chính là tiêu chuẩn toàn cầu.