Kệ Bản đồ địa lý

Xem dưới dạng
Sắp xếp theo
Hiển thị trên trang

Kệ sinh học/hình học (101cm)

Mã sản phẩm: 187500
Kệ được thiết kế để lưu trữ và trình bày các học cụ hình học/sinh học. Kệ có kích thước là 53 x 101 x 46 cm, phù hợp với trẻ từ 3 đến 12 tuổi.
16.317.005 đ

Kệ đặt Bản đồ xếp hình

Mã sản phẩm: 0176A0
Kệ này có thể đặt tới 10 bản đồ ghép hình. Kích thước: 67.5 x 52 x 67 cm.
13.645.555 đ

Kệ đặt các bản đồ giấy

Mã sản phẩm: 162600
Kệ gồm có 6 ngăn để chứa các Bản đò giấy.( Không bao gồm bản đồ giấy).
5.049.305 đ

Kệ Bản đồ các Bang nước Mĩ

Mã sản phẩm: 024001
Kích thước 49 x 34 x 39 cm.
42.899.255 đ

Kệ bản đồ các châu lục trên thế giới

Mã sản phẩm: 017301
Kích thước: 49 x 34 x 25 cm.
25.495.155 đ

Kệ đặt bản đồ các nước Châu Âu

Mã sản phẩm: 017001
Kích thước: 49 x 34 x 39 cm.
42.105.755 đ