Land & Water Forms

View as
Sort by
Display per page

Bộ thẻ định dạng đất và nước

SKU: 022900
10 thẻ nhựa mô tả hình dạng nước và các vùng đất khác nhau. Các thẻ này (20 x 20 cm) để nối với khay định dạng đất và nước, có thể sử dụng mô tả các khái niệm trừu tượng và tên các vùng đất và nước.
711,770 đ

Box For Land Form Cards

SKU: 0229A0
926,015 đ

Land And Water Forms: Card Set

SKU: 550500
Six sets of Land And Water Forms Cards for matching, vocabulary, nomenclature and definition sets I, II and III. The Land And Water Forms are 6 basic forms: Island- Lake, Peninsula-Gulf, Isthmus-Strait, and 4 advanced forms: Archipelago-System of Lakes and Cape-Bay.
3,330,320 đ

Các thẻ định dạng đất và nước: Nhãn dán

SKU: 550300
12 trang nhãn gồm tên của những hòn đảo, hồ, vịnh, biển, đại dương, sông, dãy núi, sa mạc… trên thế giới. Hai bộ gồm các trang giấy để cắt nhãn dãn hoặc sử dụng cho bản đồ.
949,820 đ

Land And Water Forms: Command Cards 2

SKU: 550400
Command cards 2 for the upper primary/elementary Land And Water Forms exercises.
878,405 đ

Land And Water Form Trays: Set 1

SKU: 022700
6 trays (20 x 20 x 4 cm) containing the following land and water forms: • Lake - Island • Gulf - Peninsula • Strait - Isthmus
4,353,935 đ

Khay định dạng đất và nước: Bộ thứ hai

SKU: 022800
4 khay (20 x 20 x 4 cm) gồm các thẻ định dạng đất và nước dưới đây: Hệ thống hồ - Quần đảo; Vịnh – Mũi đất nhô ra biển.
2,687,585 đ

Land And Water Form Cards: Set 1

SKU: 076601
Based on Set 1 of the Land And Water Form Trays. Contains 2 sets of full color nomenclature cards. 1 set with separate labels and 1 control set labeled at the bottom and a spiral bound book that contains a complete set for teaching and reference use. Cards are made of plastic for durability. Includes a wooden box for storage.
2,687,585 đ

Land And Water Form Cards: Set 2

SKU: 076701
Based on Set 2 of the Land And Water Form Trays. Contains 2 sets of full color nomenclature cards. 1 set with separate labels and 1 control set labeled at the bottom and a spiral bound book that contains a complete set for teaching and reference use. Cards are made of plastic for durability. Includes a wooden box for storage.
2,520,950 đ

Land And Water Forms: Command Cards 1

SKU: 550200
Command cards for the upper primary/elementary Land And Water Forms exercises. 63 cards printed on white card stock.
806,990 đ