Các bài tập rèn luyện xúc giác

Xem dưới dạng
Sắp xếp theo
Hiển thị trên trang

Dụng cụ thực hành cắt

Mã sản phẩm: 567700
14 bài tập tuần tự được sử dụng cho sự phát triển của trẻ. Dải hẹp là cho các bài tập cắt đơn và dải rộng cho nhiều vết cắt. 14 dải khác nhau cung cấp mức độ tăng dần độ khó.
1.880.000 đ

Trò chơi buộc dây

Mã sản phẩm: E522462
1.428.000 đ

Khối gỗ xây dựng: Màu gỗ tự nhiên

Mã sản phẩm: E522480
100 khối gỗ với nhiều hình dạng khác nhau được đựng trong một túi vải.
1.071.000 đ

Hộp rèn luyện xúc giác: Vật liệu bộ 1

Mã sản phẩm: 324300
- 10 hình dạng hình học- 10 thẻ hình ảnh để nối- hộp nhựa (Hộp rèn luyện xúc giác không bao gồm)
629.000 đ

Hộp rèn luyện xúc giác

Mã sản phẩm: E522873
1.428.000 đ

Bộ dây bổ xung cho Trò chơi buộc dây

Mã sản phẩm: E522576
628.000 đ