Bắc Mỹ

Xem dưới dạng
Sắp xếp theo
Hiển thị trên trang

Bản đồ xếp hình: Bắc Mĩ

Mã sản phẩm: 0176C0
2.854.220 đ

Bản đồ Bắc Mĩ: Đã dán nhãn

Mã sản phẩm: 554800
557.311 đ

Bản đồ Bắc Mĩ: Chưa dán nhãn

Mã sản phẩm: 555500
235.670 đ

Bộ nhãn dán Bắc Mĩ

Mã sản phẩm: 556300
337.730 đ

Bản đồ phác thảo Bắc Mĩ

Mã sản phẩm: 552600
830.795 đ

Bản đồ Bắc Mĩ: Đường thủy

Mã sản phẩm: 552700
830.795 đ

Bản đồ Bắc Mĩ: Các vùng chính trị

Mã sản phẩm: 552800
830.795 đ

Khay bộ cờ các nước Bắc Mĩ và Nam Mĩ

Mã sản phẩm: 0233A0
Một khay bằng gỗ với các lá cờ tương ứng với mỗi quốc gia.
7.509.155 đ

Bộ thẻ cờ các nước Bắc Mĩ

Mã sản phẩm: 076301
Gồm 2 bộ đầy đủ các thẻ danh mục màu. 1 bộ với các nhãn riêng biệt và 1 bộ dán nhãn kiểm soát (đối chiếu) ở phía dưới thẻ với một cuốn sách có chứa một bộ hoàn chỉnh để giảng dạy và tham khảo. Thẻ được làm bằng nhựa có độ bền cao được đựng trong hộp gỗ.
6.398.255 đ

Bốn bản đồ Bắc Mĩ

Mã sản phẩm: 023800
Trẻ khám phá tên các nước, thủ đô và lá cờ quốc gia từ bộ học cụ gồm 4 bản đồ. Bao gồm 3 bản đồ kiểm soát và bản đồ 1 làm việc - một bản đồ kiểm soát có tên các nước, một bản đồ kiểm soát tên thủ đô, 1 bản đồ kiểm soát lá cờ các quốc gia. Bản đồ làm việc có nhiều lỗ để cắm cờ. Bên cạnh đó còn có một tập hợp các ghim lá cờ màu xanh lá cây để dán tên đất nước, một bộ ghim cờ đỏ dán tên thủ đô, và một tập hợp các ghim lá cờ quốc gia. Nhãn tên các đất nước và lá cờ để dán vào ghim cũng được bao gồm trong bộ học cụ này.
6.080.855 đ