Khoa học

Xem dưới dạng
Sắp xếp theo
Hiển thị trên trang

Tập sách tìm hiểu về vũ trụ

Mã sản phẩm: 541600
Tác giả Aline D. Wolf. Giới thiệu về vũ trụ và hành tinh trái đất. Một bộ gồm 6 cuốn sách. • Mỗi cuốn gồm 24 trang, bìa mềm, ấn bản năm 2000.
2.563.005 đ

Cuốn sách sâu sắc về cuộc sống

Mã sản phẩm: 541700
Tác giả Aline D. Wolf. Giới thiệu thiên nhiên và hòa bình. Một bộ gồm 6 cuốn sách. • Gồm 24 trang mỗi cuốn, bìa mềm, ấn bản năm 2000.
1.875.305 đ

101 điều mọi người nên biết về khoa học

Mã sản phẩm: 536900
632.155 đ

Tìm hiểu về vũ trụ

Mã sản phẩm: 541900
1.557.905 đ

Phương pháp tiếp cận danh mục động vật học mới

Mã sản phẩm: 536520
R. Gupta. Dựa trên phương pháp Montessori, trình bày đầy đủ danh mục động vật học. • Gồm 68 trang, bìa mềm, ấn bản 1995.
1.055.355 đ

Chương trình nghiên cứu Montessori động vật học

Mã sản phẩm: 536500
Tác giả R. Gupta. Nghiên cứu dựa trên công việc của Tiến sĩ Maria Montessori và các ý tưởng của tác giả sửa đổi và cải tiến. • Gồm 96 trang, bìa mềm, ấn bản năm 1987.
1.214.055 đ

Thực vật học- Cách thức phát triển

Mã sản phẩm: 536505
Tác giả R. Gupta. Mô tả toàn diện các bài thực hành thực vật học dựa trên các khóa học làm mới được đưa ra bởi Albert Joosten ở Ấn Độ trong thời kỳ 1957-1958. • Gồm 82 trang, bìa mềm, ấn bản năm 1995.
1.187.605 đ

Trải nghiệm khoa học: Phần 1

Mã sản phẩm: 536530
Tác giả R. Gupta. Một bộ sưu tập các thí nghiệm dễ dàng thực hiện. • Gồm 50 trang, bìa mềm, ấn bản năm 1995.
923.105 đ

Trải nghiệm khoa học: Phần 2

Mã sản phẩm: 536531
Tác giả R. Gupta. Bộ sưu tập các thí nghiệm dễ dàng thực hiện. • Gồm 56 trang, bìa mềm, ấn bản năm 1995.
923.105 đ