Bàn

Giá: Liên Hệ (08) 36208282 - Email: info@nienhuis.vn

Xem dưới dạng
Sắp xếp theo
Hiển thị trên trang

Bàn rửa tay

Mã sản phẩm: 182600
Chiếc bàn này được thiết kế để dạy trẻ rửa tay. Kích thước bàn phù hợp với quá trình giảng dạy, cũng như nâng cao sự độc lập – “trẻ có thể tự mình làm được”. Chiếc bàn có hai thau kim loại: thau nhỏ dùng để đựng xà phòng và thau lớn để đựng nước.Các kích thước là: 68 x 52 x 45 cm. Không bao gồm thau.
16.317.005 đ

Bàn rửa bát, đĩa

Mã sản phẩm: 182500
Bàn này được thiết kế để dạy trẻ rửa bát đĩa. Kích thước phù hợp trong quá trình học tập, cũng như thúc đẩy sự độc lập - 'trẻ có thể tự làm'. Bàn có hai bát kim loại: một bát đựng nước, một bát đựng xà phòng. Kích thước 150 x 52 x 45 cm. Không bao gồm bát và xà phòng.
21.554.105 đ

Bàn A1: Màu cam (70 x 50 x 46 cm)

Mã sản phẩm: 110000
7.244.655 đ

Bàn B2: Màu tím (70 x 50 x 53 cm)

Mã sản phẩm: 110100
7.244.655 đ

Bàn C3: Màu vàng (70 x 50 x 59 cm)

Mã sản phẩm: 110200
7.244.655 đ

Bàn ngồi nhóm B2: Màu tím (120 x 80 x 53 cm)

Mã sản phẩm: 114100
12.904.955 đ

Bàn ngồi nhóm A1: Màu cam (120 x 80 x 46 cm)

Mã sản phẩm: 114000
12.904.955 đ

Bàn ngồi nhóm C3: Màu vàng (120 x 80 x 59 cm)

Mã sản phẩm: 114200
12.904.955 đ

Bàn ngồi nhóm A1: Màu cam- tròn (115 x 46 cm)

Mã sản phẩm: 115000
12.904.955 đ

Bàn ngồi nhóm C3: Màu vàng- tròn (115 x 59 cm)

Mã sản phẩm: 115200
12.904.955 đ