Nước Mĩ

Xem dưới dạng
Sắp xếp theo
Hiển thị trên trang

Bản đồ xếp hình: Nước Mĩ

Mã sản phẩm: 023600
3.735.005 đ

Bộ bản đồ màu để xác định các bang ở nước Mĩ

Mã sản phẩm: 553500
Bản đồ xếp màu theo chỉ dẫn ở các thẻ mệnh lệnh. Mỗi thẻ hướng dẫn trẻ xác định vị trí là một bang riêng biệt cùng với một màu sắc nhất định, sau đó trẻ sẽ đánh dấu vào danh sách các bang của nước Mĩ. Bao gồm 1 bản đồ màu đầy đủ với tên của các bang để kiểm soát và 50 thẻ giấy.
1.164.065 đ

Bản đồ phác thảo nước Mĩ

Mã sản phẩm: 553200
830.795 đ

Bản đồ nước Mĩ: Đường thủy

Mã sản phẩm: 553300
830.795 đ

Bản đồ nước Mĩ: Đã dán nhãn

Mã sản phẩm: 555000
557.311 đ

Bản đồ nước Mĩ: Chưa dán nhãn

Mã sản phẩm: 555700
830.795 đ

Bộ nhãn dán nước Mĩ

Mã sản phẩm: 556500
376.998 đ

Bộ thẻ cờ nước Mĩ

Mã sản phẩm: 076401
Gồm 2 bộ đầy đủ các thẻ danh mục màu. 1 bộ với các nhãn riêng biệt và 1 bộ dán nhãn kiểm soát (đối chiếu) ở phía dưới thẻ với một cuốn sách có chứa một bộ hoàn chỉnh để giảng dạy và tham khảo. Thẻ được làm bằng nhựa có độ bền cao được đựng trong hộp gỗ.
9.492.905 đ

Kệ Bản đồ các Bang nước Mĩ

Mã sản phẩm: 024001
Kích thước 49 x 34 x 39 cm.
42.899.255 đ