Cân nặng và phương pháp đo lường

Xem dưới dạng
Sắp xếp theo
Hiển thị trên trang

Cân gỗ nhỏ

Mã sản phẩm: 912900
Cân gỗ này được thiết kế đặc biệt cho trẻ nhỏ để giới thiệu ban đầu về các khái niệm trọng lượng và sự cân bằng. Trọng lượng được đặt hàng riêng (9.124.00).
3.900.000 đ

10 quả cân được lưu trữ trong khối gỗ

Mã sản phẩm: 912400
10 quả cân được sử dụng với cân nhỏ bằng gỗ (9.129.00) và các hoạt động khác trong lớp học.
2.456.000 đ